U maju 2017. godine, grad je organizovao rani uvid za plan detaljne regulacije područja Bloka 70A, kojim su "neuređene" zelene površine trebalo da postanu novi stambeni i komercijalni sadržaji. Pravoremenim organizovanjem stanara i prikupljanjem dovoljno potpisa, ovaj plan je uspešno zaustavljen i odložen do daljnjeg. Ta akcija je pokazala da složnim radom i saradnjom može da se utiče na nepovoljne odluke gradskih čelnika koje bi samo pogoršale situaciju u bloku.

Poučeni tim iskustvom, sa željom da se poboljša kvalitet života za sve stanovnike, pokrenuli smo izvestan broj inicijativa sa ciljem da ukažemo opštini i gradu na probleme i ideje koje bi plan detaljne regulacije trebalo da reši, a ne da se na postojeću infrastrukturu samo kaleme nove zgrade, sa ciljem lakog ostvarivanja prihoda od poreza.

Pomenutu listu možete videti u nastavku. Pozivamo sve komšije da se uključe u sastavljanju novih predloga i organizovanju akcija za uređenje bloka.

Značajniji projekti:

  1. Asfaltiranje savskog nasipa
  2. Izgradnja pešačkog mosta do Ade Ciganlije
  3. Izmeštanje dalekovoda
  4. Izmeštanje divljeg naselja
  5. Izgradnja škole